Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

justmadd
8153 ffd0
Reposted fromgreensky greensky vialexi lexi
6704 4fab 390

July 06 2017

justmadd
justmadd
justmadd

July 05 2017

9344 720c 390

elliotaldersin:

Mood all summer ‘17

Reposted fromaheavenlyrush aheavenlyrush
justmadd
0278 184d 390
Reposted frompastelowe pastelowe

July 03 2017

justmadd

Ocknij się! Zacznij żyć dławiąc się szczęściem. Bądź niepokorny, przemądrzały, uparty czy niekonsekwentny, ale zawsze autentyczny. Naucz się krzyczeć, walczyć i być na przekór wszystkiemu. Nie licz na przypadkowe szczęście, nie odkładaj uśmiechu na później. Wstawaj po każdej porażce i zaczynaj na nowo. Nie odpuszczaj, bądź asertywny. Idź własną ścieżką, kolekcjonuj osobiste marzenia. Ryzykuj. Napisz bestseller, puszczaj papierkowe łódki albo zdobądź Mont Everest pod warunkiem, że zrobisz to z miłości. Nie powstrzymuj emocji, tylko się nimi delektuj. Tocz boje. To najlepszy czas, bo skąd pewność, że jutro nadejdzie?

— N. Belcik
justmadd
8869 fd9c 390

July 02 2017

7463 32ad 390

jboud:

i want to be given verbal encouragement by a dog who speaks in a deep otherworldly voice 

Reposted fromKnoeggi Knoeggi
justmadd
7279 4a3d 390
Reposted fromtfu tfu
justmadd
2344 1bd9 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabercik bercik
4711 bd45 390

thedeity:

Museum of Broken Relationships, Zagreb, Croatia

Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viaraZe raZe
justmadd
0976 0ca5 390

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viaszydera szydera

June 29 2017

3332 1025 390
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viastonerr stonerr
justmadd
4730 6d64 390
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viakatkad katkad
justmadd
1840 0d35 390
Reposted frommeem meem viakatkad katkad
8056 8f87 390
Reposted fromkostuchna kostuchna vialexxie lexxie
5981 4dbf 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viastonerr stonerr
justmadd
6284 b639 390
Das Einhorn sitzt wieder in seiner Höhle und kifft.
Reposted fromsommteck sommteck viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl