Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2017

6681 f2ed 390

vhyrel:

idareu2bme:

damiwayne:

inscarletsilence:

nothingbutthedreams:

I don’t know what’s going on here but I like it.

#if male superheroes had costumes designed the same way as female costumes

#i present to you the new batsuit

someone draw it

Original post can be found here.

Reposted fromtuba-ornot-tuba tuba-ornot-tuba viaged ged

May 15 2017

justmadd
Reposted fromgruetze gruetze viamaruda maruda
3204 cb12 390
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viamaruda maruda
justmadd
6176 74eb 390
Reposted fromoll oll viastonerr stonerr
justmadd
0296 a796 390
Reposted fromrol rol viatelefonschroedingera telefonschroedingera
9727 b49c 390

Along the Nahe, Germany.

Reposted fromgoetze goetze viaikari ikari

April 16 2017

justmadd
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
7793 232f 390
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
justmadd
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaawaken awaken

March 22 2017

justmadd
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianietutejsza nietutejsza
justmadd
4465 b7a7 390
Reposted fromtatze tatze viaisnotcominghome isnotcominghome
justmadd

Tak mi się przypomniało ;)
Reposted fromstrzepy strzepy viaisnotcominghome isnotcominghome
justmadd
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamaruda maruda
justmadd
1740 2882 390
  Hotline Miami (2) is coming
Reposted fromVegelus Vegelus viamaruda maruda
0133 a833 390
Reposted fromthesmallchinchilla thesmallchinchilla viaikari ikari
justmadd
1450 4601 390
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viastonerr stonerr
justmadd
Reposted fromknoepe knoepe viakrzysk krzysk
justmadd
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
5470 37dc 390

preposterousness:

buddhabrot:

sweet dreams my pink friend

this is the only picture i want to look at for the rest of my life

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasoko soko
7456 09d1 390

sixpenceee:

If only.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl