Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2017

justmadd
0101 dfae 390
Reposted fromgirlinterrupted girlinterrupted vialexi lexi

July 06 2015

justmadd
5253 bdab 390
Reposted fromtraampek traampek vianivea nivea
justmadd
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
7232 27ed 390

gewelmaker:

Freckled Ginger

justmadd
5686 7fd5 390
Reposted fromyetzt yetzt vialolczi lolczi
justmadd
9081 867e 390
Reposted fromverronique verronique viausmiechprosze usmiechprosze
justmadd
2464 71c7 390
Reposted fromlittlefool littlefool viainsanedreamer insanedreamer

July 05 2015

justmadd

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaAirisha Airisha
justmadd
1661 8ff8 390
Reposted fromfoina foina vianiemownigdy niemownigdy

July 02 2015

justmadd
justmadd
2494 2550 390
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viakatkad katkad
justmadd
6350 c7da 390
Reposted fromaamu aamu viakatkad katkad

June 30 2015

justmadd
6379 a9da 390
Reposted fromfoina foina vianivea nivea
justmadd
justmadd
Reposted fromfungi fungi viaszydera szydera
justmadd
9333 2678 390
Reposted fromYoudontdeserveMe YoudontdeserveMe viaikari ikari
justmadd

June 22 2015

7514 7f84 390
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabjureczko bjureczko
justmadd
8726 d9aa 390
Reposted fromcziczi cziczi viakonwalia konwalia
justmadd
Kto ma zupę ten czytał "Zrób mi jakąś krzywdę" czy tego chciał czy nie.
— @mrrru
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viabarock barock
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl