Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 16 2017

justmadd
9893 5539 390
Reposted fromkaiee kaiee viaszydera szydera
7793 232f 390
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
justmadd
Reposted fromDevikitsu Devikitsu viaawaken awaken

March 22 2017

justmadd
Nie spełnisz swoich marzeń i planów, będziesz żyć poprawnie, nudno i przeciętnie jak miliony innych ludzi na świecie. Będziesz codziennie rano chodzić do pracy, która będzie w porządku, wracać do domu, robić obiad, sprzątać, zajmować się dziećmi - i to wszystko będzie poprawne i standardowe. Będziesz jeździć na wakacje. Dzieci się wyprowadzą, twój partner zestarzeje się i utyje, przejdziesz na emeryturę i będziesz powtarzać: zawsze chciałem/chciałam zobaczyć Bombaj. Zawsze chciałem/chciałam nagrać płytę, zobaczyć wschód słońca w Nowej Zelandii, jechać ferrari po bulwarze Zachodzącego Słońca, kochać. Nienawidzić, krzyczeć. Ale tego nie zrobiłem. Bo nie było pieniędzy, czasu, ochoty, możliwości. Bo się bałam/bałem. Straszne prawda?
— Piotr C. "Brud"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianietutejsza nietutejsza
justmadd
4465 b7a7 390
Reposted fromtatze tatze viaisnotcominghome isnotcominghome
justmadd

Tak mi się przypomniało ;)
Reposted fromstrzepy strzepy viaisnotcominghome isnotcominghome
justmadd
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viamaruda maruda
justmadd
1740 2882 390
  Hotline Miami (2) is coming
Reposted fromVegelus Vegelus viamaruda maruda
0133 a833 390
Reposted fromthesmallchinchilla thesmallchinchilla viaikari ikari
justmadd
1450 4601 390
Reposted fromnutsgallery nutsgallery viastonerr stonerr
justmadd
Reposted fromknoepe knoepe viakrzysk krzysk
justmadd
- Kocham cię, bo mi przerywasz i to często. Kocham cię, bo jesteś piękna, inteligentna i seksowna.
- Zawstydzasz mnie.
- To kolejny powód. Nie zdajesz sobie sprawy jak na mnie działasz. Śmiejesz się jak czteroletnia dziewczynka. Nigdy się nie poddajesz, jesteś niesamowita.
- Ty też. Dlatego, że potrafisz to wszystko powiedzieć.
— Gossip Girl
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasoko soko
5470 37dc 390

preposterousness:

buddhabrot:

sweet dreams my pink friend

this is the only picture i want to look at for the rest of my life

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viasoko soko
7456 09d1 390

sixpenceee:

If only.

justmadd
justmadd
9441 a63d 390
justmadd
2537 2afa 390
Reposted fromheroes heroes viausmiechprosze usmiechprosze
9469 737c 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaAnneBonny AnneBonny
justmadd
0413 9893 390
justmadd
4104 2000 390
Reposted fromrazemosobno razemosobno viaAnneBonny AnneBonny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl